0 салыстыру 0 таңдаулылар

Жария оферта шарты

Осы интернет-дүкен арасындағы шарт ASKONA.KZ бұдан әрі "Сатып алушы" деп аталатын интернет-дүкен қызметтерін пайдаланушы  askona.kz интернет-дүкеннің сайты арқылы тауарларды сатып алу шарттарын анықтайды
Осы оферта – шарт 01.01.2019 ж. бастап қолданылады.

1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1.1.  Askona Life Kazakhstan жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (Аскона Лайф Қазақстан) Қазақстан Республикасы Азаматтық Кодексінің (бұдан әрі - ҚР АК) 395-бабына сәйкес жеке және заңды тұлғалардың атына жария шарт - офертасы (ұсынысы) болып табылатын осы сатып алу-сату шартын жариялайды.

1.2. Осы жария оферта (бұдан әрі "Оферта" деп аталады) "Askona Life Kazakhstan (Аскона Лайф Қазақстан)" ЖШС мен Офертаны акцептеген тұлға арасындағы шарттың барлық маңызды талаптарын айқындайды.

1.3.  Осы шарт сатып алушы мен интернет-дүкен арасында тапсырысты ресімдеу сәтінде жасалады.

1.4. Оферта "ASKONA Life Kazakhstan (Аскона Лайф Қазақстан)" ЖШС сататын/ұсынатын тауарды және/немесе қызметтерді сатып алу ниеті бар Қазақстан Республикасының аумағындағы кез келген жеке тұлғаларға askona.kz сайтында орналасқан интернет-дүкен арқылы акцептелуі (қабылдануы) мүмкін

1.5. Сатып алушы жалпы офертадағы барлық шарттарды (яғни, толық көлемде және ерекшеліктерсіз) сөзсіз қабылдайды.

1.6. Осы шарттың талаптары қабылданған жағдайда (яғни интернет-дүкеннің жария офертасы) офертаның акцептін жүргізетін жеке тұлға Сатып алушы болады.

1.7. Акцепт - сатушының жеке тұлғаның тауарды Сатушы ұсынған шарттармен сатып алу ниеті туралы хабарлама алуы.

1.8. Оферта, оған барлық қосымшалар, сондай-ақ "Askona Life Kazakhstan (Аскона Лайф Қазақстан)" ЖШС тауарлары/қызметтері туралы барлық ақпарат askona.kz сайтында жарияланған.

2. ASKONA.KZ ИНТЕРНЕТ-ДҮКЕН МӘРТЕБЕСІ

2.1. Интернет-дүкен "Askona Life Kazakhstan (Аскона Лайф Қазақстан)" ЖШС меншігі болып табылады және интернет желісі арқылы тауарларды сатудың қашықтықтан тәсілін ұйымдастыруға арналған.

2.2. Интернет-дүкен Сатып алушыдан тауарды қарау, есептеу және тапсырыс беру үшін интернет-дүкеннің ресурсын пайдалану үшін арнайы әрекеттерді талап етпейді, мысалы, тіркеу немесе интернет-дүкеннің ресурсын пайдалануға келісім-шарт жасасу.

2.3. Интернет-дүкен тапсырыс беру кезінде Сатып алушы ұсынған ақпараттың мазмұны мен дұрыстығына жауап бермейді.

3. САТЫП АЛУШЫ МӘРТЕБЕСІ

3.1. Сатып алушы тапсырыс беру кезінде берілген ақпараттың дұрыстығына және оның үшінші тұлғалардың талаптарынан адалдығына жауап береді.

3.2. Сатып алушы тапсырысты ресімдеу кезінде "Мен жария шарт-офертаның талаптарын қабылдаймын" деген бағанға белгі қою арқылы осы Шартта белгіленген талаптармен өзінің келісімін растайды. Шарт жасасқанға дейін Сатып алушы шарттың талаптарын толық оқиды, шарттың барлық талаптары түсінікті, Сатып алушы Шарттың барлық талаптарымен келіседі.

3.3. Интернет-дүкен ресурсын тауарды қарау және таңдау үшін, сондай-ақ тапсырыс беру үшін пайдалану Сатып алушы үшін өтеусіз болып табылады.

3.4. Сатып алушы тауарды тек кәсіпкерлік қызметті жүзеге асырумен байланысты емес жеке, отбасылық, үй қажеттіліктері үшін сатып алады.

4. ОФЕРТА МӘНІ

4.1. Сатушы Сатып алушының тапсырыстары негізінде тауарды сатып алушыға Офертада және оған қосымшаларда Сатушы белгілеген шарттар мен бағалар бойынша сатады.

4.2. Сатып алушы тапсырыс берген және төлеген тауарларды жеткізуді сатушы немесе тасымалдаушы ақылы негізде жүзеге асырады. Сатып алушы тауарды Сатушының қоймасынан өз бетінше алуға құқылы (өзі тасымалдау). Тапсырыс беру кезінде Сатып алушыға жеткізу әдісін таңдау құқығы беріледі.

4.3. Сатып алушы мен Сатушы арасындағы қатынастарға бөлшек сауда-сату туралы ҚР АК ережелері (§ 2 25-тарау), "Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы" ҚР Заңы, сондай-ақ оларға сәйкес қабылданған өзге де нормативтік құқықтық актілер қолданылады.

4.4. Жеке тұлға офертаның (офертаның акцепті) және оған қосымшалардың барлық шарттарын толық көлемде және Сатушы Сатып алушының тауарды Сатушы ұсынған шарттармен сатып алу ниеті туралы хабарлама алған кезден бастап ерекшеліксіз қабылдаған болып есептеледі. Офертаны акцептеген жағдайда жеке тұлға Сатушымен тапсырыс берілген тауарларды сатып алу-сату шартын жасасқан болып есептеледі және Сатып алушы мәртебесіне ие болады.

5. АНЫҚТАМАЛАР

5.1. Сатып алушы - офертаның 4.4-тармағына сәйкес оферта шарттарын толық көлемде және ерекшеліксіз қабылдаған (оферта акцептін жасаған) жеке тұлға.

5.2. Сатушы - "Askona Life Kazakhstan (Аскона Лайф Қазақстан)" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі.

5.3. Интернет-дүкен - интернет желісінде адресі бар интернет-сайт askona.kz Сатушыға тиесілі және Сатушыға тиесілі тауарлардың офертасы негізінде Сатушы Сатып алушыларға сатуға арналған.

5.4. Сайт - интернет желісінде адресі бар интернет-сайт askona.kz

5.5. Каталог - интернет-дүкенде орналастырылған тауарлар туралы ақпарат.

5.6. Тауар - мүлік: Сатушы интернет-дүкенде сататын матрастарды және/немесе аксессуарларды қоса алғанда, тұрмыстық жиһаз.

5.7. Тапсырыс - Сатып алушының интернет-дүкенде жасалған өнімді сатып алу туралы шешімі.

5.8. Шартты орындау орны - Сатып алушы тауарды Сатушының күшімен Сатып алушыға жеткізетін Сатып алушы көрсеткен орын (мекенжай) немесе дүкен-сатушының салоны немесе қоймасы, Сатып алушы тауарды сатушының күшімен жеткізуден бас тартқан жағдайда (өзі тасымалдау) немесе тасымалдаушы тауарды жеткізген жағдайда Сатып алушы жасаған тасымалдаушының аумағы.

5.9. Өкіл - Сатып алушыдан жасалған сатып алу-сату шарты бойынша Сатушыдан тауарды алуға нотариалды куәландырылған сенімхатты, түбіртекті немесе шарт жасасқаны туралы куәландыратын өзге де құжатты ұсынған жеке тұлға.

5.10. Тасымалдаушы - өзіне тасымалдау шарты бойынша жөнелтуші өзіне сеніп тапсырған тауарды жөнелту пунктінен межелі пунктке жеткізу, сондай-ақ тауарды алушыға беру міндетін қабылдаған заңды тұлға немесе дара кәсіпкер. Тасымалдаушымен тасымалдау шартын Сатып алушы өзі жасай алады. Сатып алушының тасымалдаушысы тауарды алған кезде соңғысы Сатушыға Сатып алушымен жасалған тасымалдау шартының көшірмесін беруге міндеттенеді.

5.11. Тараптар - Сатып алушы және Сатушы.

5.12. Қосымша жеңілдік - бұл Сатушының тауардың бастапқы құнын Сатушы белгілеген мөлшерге төмендететін, оның ішінде акцияның жеңілдік ұсынысын және/немесе арнайы ұсынысын қосу және апта сайынғы жеңілдік (бар болса) арқылы Сатушының шұғыл арнайы және/немесе акциялық ұсынысы. Қосымша жеңілдік беру мерзімі Сайтта "Акциялар және жеңілдіктер" бөлімінде көрсетілген.

6. САТЫП АЛУ-САТУ ШАРТЫН ЖАСАСУ ТӘРТІБІ

6.1. Сатып алушы тапсырысты интернет-дүкеннің сайтында немесе менеджер арқылы сайтта көрсетілген телефондар арқылы сатып алу-сату шартының (интернет-дүкеннің жария офертасы) талаптарымен рәсімдей алады.

6.2. Интернет-дүкенде тапсырыс берген кезде Сатып алушы өзі туралы ақпарат беруге міндетті:

  • Тауарды сатып алушының Т. А. Ә. және ЖСН (жеке тұлғалар үшін);
  • тауарды жеткізу мекенжайы;
  • тауарды Сатып алушының байланыс телефоны және электрондық поштасы.
  • Өкілге нотариалды куәландырылған сенімхат қоса берілген Сатып алушы Өкілінің Т. А. Ә. және ЖСН

6.3. Сатып алушының ерік білдіруі соңғысының интернет-дүкенде тапсырыс нысанына тиісті деректерді енгізу не интернет-дүкеннің менеджері арқылы немесе e-mail арқылы өтінім беру арқылы жүзеге асырылады.

6.4. Интернет-дүкен сатып алушы туралы ақпаратты өңдемейді.

6.5. Сатып алу-сату шартының қағаз данасын алу үшін Сатып алушы өтінімді сайтта көрсетілген электрондық пошта немесе телефон арқылы жібереді.

7. ТАУАР ТУРАЛЫ АҚПАРАТ

7.1. Тауар сайтта интернет-дүкеннің меншігі болып табылатын фото-үлгілер арқылы ұсынылған.

7.2. Әрбір фото-үлгі мәтіндік ақпаратпен бірге жүреді: атауы, өлшемі (қажет болған жағдайда), бағасы және тауардың сипаттамасы.

7.3. Интернет-дүкенде ұсынылған барлық ақпараттық материалдар анықтамалық болып табылады. Сатып алушыда тауардың қасиеттері мен сипаттамаларына қатысты сұрақтар туындаған жағдайда, Сатып алушы тапсырыс берер алдында Сатушыға сайтта көрсетілген телефондар арқылы жүгінуі керек.

7.4. Сатып алушының өтініші бойынша интернет-дүкеннің менеджері Сатып алушының көзқарасы бойынша тауарды сатып алу туралы шешім қабылдау үшін қажетті және жеткілікті басқа ақпаратты (телефон арқылы немесе электрондық пошта арқылы) беруге міндетті.

7.5. Сатып алушыға тауарды оның кемшіліктеріне (ақауларына) байланысты белгіленген жеңілдікпен (арзандатылған тауарды) сатып ала отырып, ол болашақта оларға желеурету құқығынан айырылатыны туралы хабарланады.

7.6. Сатып алушыға Сатушы шотта жеке жайғасымдармен көрсетілген тауар кез-келген жағдайда жиынтық болып табылмайтындығы туралы хабарлайды.

8. ТАУАРДЫ САТЫП АЛУ ТӘРТІБІ

8.1. Сатып алушы интернет-дүкенде ұсынылған кез-келген тауарға тапсырыс беруге құқылы. Әр тауарға кез-келген мөлшерде тапсырыс беруге болады. Көрсетілген ережеден ерекшеліктер акциялар өткізілген, тауар сатудан алынған және т.б. жағдайда әрбір тауардың сипаттамасында көрсетілген.

8.2. Тапсырысты Сатып алушы сайтта көрсетілген телефондар арқылы рәсімдей алады немесе сайтта өз бетінше рәсімдей алады. Сайт арқылы тапсырысты рәсімдеу туралы мәліметтер "тапсырысты қалай рәсімдеу керек" бөлімінде сипатталған.

8.3. Тапсырысты рәсімдегеннен кейін Сатушы Сатып алушының e-mail-ге таңдалған тауардың атауын, мөлшерін, бағасын және тапсырыстың жалпы сомасын көрсете отырып, тапсырыстың қабылданғанын растайтын ақпаратты жіберу арқылы Сатып алушының тапсырысын растайды немесе интернет-дүкен менеджері Сатып алушымен телефон арқылы байланысады.

8.4. Қоймада тауар болмаған жағдайда интернет-дүкеннің менеджері бұл туралы Сатып алушыға (телефон немесе электрондық пошта арқылы) хабарлауға міндетті.

8.5. Сатып алушы қоймада уақытша жоқ тауарға алдын ала тапсырыс беруге құқылы.

8.6. Тауар болмаған жағдайда Сатып алушы оны басқа тауармен алмастыруға не тапсырыстың күшін жоюға құқылы.

8.7. Тауарды жеткізу мерзімі Сатушының сайтында "Дайындау мерзімдері" және "Төлем және жеткізу" бөлімдерінде көрсетіледі және Сатушы тауар үшін 100% алдын ала төлем алғаннан кейін келесі күні есептеле бастайды.

9. ТАУАРДЫҢ БАҒАСЫ

9.1. Интернет-дүкенде тауардың бағасы тауардың бірлігі үшін теңгемен көрсетілген. Тауардың бағасы тауарды Сатып алушыға дейін жеткізу құнын және Сатушының өзге де қызметтерін қамтымайды.

9.2. Сайтта көрсетілген тауардың бағасын интернет-дүкен біржақты тәртіппен өзгерте алады, бұл ретте Сатып алушы тапсырыс берген және төлеген тауардың бағасы өзгертуге жатпайды.

9.3. Тапсырыстың толық құны тауардың каталогтық құнынан (ол тауардың қорытынды құнынан немесе тауардың барлық қажетті құрамдас бөліктерінің (көтеру механизмі бар кереует, матрасы бар диван) құнының сомасынан, каталог құны сайтта көрсетілген), жеткізу құнынан және еденге көтерілу құнынан тұрады.

9.4. Интернет-дүкенде тауарды Сатып алу кезінде Сатушы сатып алушыға ұсынатын қызметтердің құны "Төлем және жеткізу" бөлімінде көрсетілген.

9.5. Сатушы Сатып алушыларға акциялар мен арнайы ұсыныстардың шарттары бойынша қосымша жеңілдіктер беру құқығын өзіне қалдырады, олармен Сатып алушы Сайтта "Акциялар мен жеңілдіктер" бөлімінде таныса алады.

9.6.  Тауарға қосымша жеңілдік Сатып алушы тауарды себетке қосқан және қосымша жеңілдік беру кезеңі аяқталған күннен бастап күнтізбелік 3 (үш) күн ішінде таңдалған тауарға ішінара немесе толық төлеген жағдайда сақталады. Көрсетілген мерзім өткеннен кейін себетке қосылған тауарға қосымша жеңілдік жойылады.

10. ТАУАР ҚҰНЫН ТӨЛЕУ

10.1. Тауарға ақы төлеу тәсілдері мен тәртібі сайтта "Төлем және жеткізу" бөлімінде көрсетілген. Қажет болған жағдайда тапсырыс берілген тауарға ақы төлеу тәртібі мен шарттарын Сатып алушы интернет-дүкеннің менеджерімен келіседі.

10.2. Қолма-қол ақшасыз есеп айырысумен төлеу ресімделген шотқа сәйкес 3 (үш) банктік күн ішінде жүргізіледі. Сатушының шотына ақша түскеннен кейін интернет-дүкен менеджері Сатып алушымен жеткізу мерзімін келіседі. Қолма-қол ақшасыз төлем нысаны кезінде Сатып алушының тауар бағасын төлеу жөніндегі міндеті Сатушы көрсеткен есеп айырысу шотына тиісті ақша қаражаты аударылған сәттен бастап орындалған болып есептеледі.

10.3. Сатып алушы тапсырысты интернет-дүкенде таңдаған кез келген тәсілмен төлейді.

10.4. Тапсырысты төлеу кезінде Тараптардың есептеулері теңгемен жүзеге асырылады.

10.5. Клиент-Тұтынушы үшінші тұлғаның банк картасын пайдалана отырып және соңғысының келісімінсіз тауар үшін төлем жүзеге асырылған жағдайда Карта Ұстаушының талаптары бойынша барлық/кез келген жауапкершілікті өзіне алады және Клиент-Тұтынушы осы шарттарды бұзуы салдарынан туындаған залалдарды Сатушыға толық көлемде өтеуге міндеттенеді. Тауарға төлем жасалған Карта Ұстаушымен туындаған барлық/кез келген дауларды Клиент-Тұтынушы дербес шешеді.

11. ТАУАРЛАРДЫ ЖЕТКІЗУ

11.1. Тауарды жеткізу тәсілдері, тәртібі мен мерзімдері сайтта "Төлем және жеткізу". Тапсырыс берілген тауарды жеткізу тәртібі мен шарттарын Сатып алушы Интернет-дүкен менеджерімен келіседі.

11.2. Тауарды өзі тасымалдау:

11.2.1. Сатушы орналастырылған тапсырыс туралы хабарлама алғаннан кейін оны Сатып алушының телефоны немесе e-mail арқылы алғанын растайды және онымен тауарды алып кету күнін келіседі.

11.2.2. Сатып алушы тапсырысты Сатушы қоймасының орналасқан жері бойынша алады. Мекен-жайларды, контактілерді және қоймалардың жұмыс режимін интернет-дүкен менеджерлерінен алуға болады. Сатушы қосымша телефон арқылы немесе Сатып алушының e-mail арқылы тапсырыстың төлемін Сатушының есеп айырысу шотына аудару фактісін растайды және осыдан кейін ғана Сатып алушымен тауарды алып кету күнін келіседі.

11.2.3. Меншік құқығы және тауардың кездейсоқ жойылу, жоғалу немесе бүліну қаупі тауарды Сатып алушыға немесе оның Өкіліне берген сәттен бастап Сатып алушыға өтеді.

11.3. Сатушының тауарды жеткізуі:

11.3.1. Меншік құқығының ауысуы және тауардың кездейсоқ жойылу, жоғалу немесе бүліну қаупі тауарды Сатып алушыға немесе Өкілге берген сәттен бастап Сатып алушыға өтеді.

11.3.2. Қазақстан Республикасының қалаларында (Алматы қаласы мен Астана қаласын қоспағанда) көлемі 0,5м3 және одан көп тауарларды жеткізу тек қана кіреберістің есігіне дейін жүзеге асырылады.

11.3.3. Жеткізу жалпыға қол жетімді тәсілмен – алдыңғы есік арқылы жүзеге асырылады. Тауарды терезелер, балкондар немесе есіктерден басқа өзге де ойықтар арқылы жеткізу жүзеге асырылмайды. Тауарды үй-жайға көтеру және әкелу бұрандалы баспалдақтар, қоршаусыз баспалдақтар бойынша жүзеге асырылмайды.

11.3.4. Есіктерді алу, кіреберіс жолдарды босату, Сатып алушының қолда бар жиһаздарын және басқа да интерьер заттарын жылжыту, жинау/бөлшектеу, сатып алынған тауарды жинау үшін аумақты босату және өзге де осындай жұмыстар жөніндегі жұмыстар (қызметтер) осы Шартта көзделмеген.

11.3.5. Төленбеген және Сатып алушы тапсырыс бермеген жұмыстар (қызметтер) орындалмайды (көрсетілмейді).

11.3.6. Сатып алушы Тауарды қабылдау үшін тиісті жағдайларды қамтамасыз етеді, соның ішінде::

11.3.6.1 Шартты орындау орнында жеке қатысуын немесе Өкілдің қатысуын қамтамасыз ету. Сатып алушы немесе Өкіл 100% төлемді растайтын төлем құжатының түпнұсқасын ұсынады.

11.3.6.2 Тауар сатып алушының кіреберісіне жүк автокөлігі үшін бос кірме жолдар болған жағдайда ғана жеткізіледі (жол жүру габариттері: ені 2,5 метр, ұзындығы 8 метр, биіктігі 3 метр) және үйде нөмірлеу болған жағдайда. Күзетілетін аумаққа жүк автокөлігінің жол жүруін (кіруін) Сатып алушы күзет қызметімен алдын ала келісуі тиіс. Тауарды түсіру орны кіреберіске дейін (үйге кіру) 15 метрден аспауы керек.

11.3.6.3 Есік ойықтарының көлемінің Тауар өлшемдеріне сәйкестігін қамтамасыз ету (үй-жайда кіреберіс және ішкі есік ойықтарының ені ені бойынша - кемінде 75 см, биіктігі кемінде 190 см болуы тиіс).

11.3.6.4 Тауар орналастырылған жерге дейін габариттері бойынша еркін және жеткілікті өтуді қамтамасыз ету (үй-жай ішіндегі өтудің бос ені 105 см-ден кем болмауы тиіс). Тауарды тасымалдауға кедергі келтіретін заттарды жеткізу алдында алып тастау керек;

11.3.6.5 Тауарды жеткізу мүмкіндігін анықтау үшін үй-жайдың техникалық сипаттамаларының сәйкессіздігі туралы шарт жасасқанға дейін Сатушыны хабардар ету қажет;

11.3.6.6 Жеткізілген тауарды жинау және орнату үшін қажетті аумақты алдын ала босатыңыз.

11.3.7. Жоғарыда баяндалған қажетті шарттар болмаған кезде Сатушының Тауарды Сатып алушы көрсеткен мекенжай бойынша жөнелту мүмкінсіздігі туралы шешім қабылдауға құқығы бар, ол туралы Сатып алушыны хабардар етеді.

11.3.8. Сатып алушы тауарды тиісінше қабылдауды қамтамасыз етпеген жағдайда, қайта жеткізу (Сатып алушының кінәсінен жүзеге асырылатын) сатушының тарифтеріне сәйкес алдын ала төлем шарттарымен Сатып алушының есебінен Тараптар келіскен мерзімдерде жүргізіледі.

11.4. Тасымалдаушының тауарды жеткізуі:

11.4.1. Меншік құқығы және тауардың кездейсоқ жойылу, жоғалу немесе бүліну тәуекелі мен тәуекелі Сатушыдан Сатып алушыға немесе Тасымалдаушыға (Сатып алушы мен Тасымалдаушы арасында жасалған шартқа сәйкес) тауарды Тасымалдаушыға берген сәттен бастап Тараптар тауар жүкқұжатына және/немесе көлік жүкқұжатына және/немесе тауар-көлік жүкқұжатына немесе Тасымалдаушыға беру туралы куәландыратын өзге де құжатқа қол қойған кезде ауысады.

11.4.2. Тауарды сатып алушыға беру жөніндегі міндеттеме, оның ішінде 11.4.1-тармақ., тауар Тасымалдаушыға берілген сәттен бастап орындалды деп есептеледі.

11.4.3. Әрбір тапсырыс шеңберінде тауарды жеткізу құны барлық тапсырыс берілген тауарлардың салмағына, тапсырысты жеткізу мекен-жайына, Тасымалдаушының бағасына қарай есептеледі және Сатып алушы тасымалдаушыға дербес төлейді. Жеткізу құны тауардың бағасына кірмейді.

11.5. Сатып алушы тауарды қабылдау кезінде оның саны мен ассортименті бойынша қабылдауға міндетті.

11.6. Тауарды алған кезде Сатып алушы немесе Өкіл Сатушы немесе Тасымалдаушы Өкілінің қатысуымен алынған тауардың тапсырыс берілген тауардың атауы, саны, ассортименті, сапасы, толықтығы бойынша сәйкестігін тексеруге тиіс.

11.7. Сатып алушы немесе Өкіл тауарды қабылдау кезінде тауарды алғаны туралы құжатта өзінің қолымен тауардың сыртқы түріне және толықтығына шағымдары жоқ екенін растайды.

11.8. Тауарды жеткізу және/немесе қабылдау кезінде жеткізілімге ақы төлеу тәсілін таңдаған және төлеуден бас тартқан жағдайда, тауарды Сатып алушыға беру жүзеге асырылмайды және мұндай жағдайда Сатып алушы екі жаққа да (клиентке дейін және Сатушыға кері) жеткізу құнын төлеуге міндеттенеді. Қайта жеткізу қайта төленгеннен кейін жүзеге асырылады.

11.9. Тауарды өзі тасымалдау кезінде Сатып алушының өкілі (курьер) Тауарды Сатып алушы үшін алу құқығын көрсете отырып, сСатып алушының Тауарды алу өкілеттігін растау үшін Сатып алушы берген нотариалды куәландырылған сенімхатты сатуға/тауарды алған кезде құжаттарға қол қоюға міндетті.
Көрсетілген талап орындалмаған жағдайда Сатушы курьер тиісінше ресімдеген сенімхатты ұсынған сәтке дейін тауарды бермеуге құқылы.

12. ТАУАРҒА КЕПІЛДІКТЕР

12.1. Тауардың кепілдік мерзімін өндіруші белгілейді. Кепілдік мерзімі тауардың затбелгісінде көрсетіледі. Қосымша кепілдік міндеттемелер сайтта "Кепілдік міндеттемелер" бөлімінде көрсетілген.

12.2. Кепілдік мерзімі нәтижесінде пайда болған зақымдануы бар тауарға қолданылмайды:

  • Сатып алушының тауарды пайдалану қағидаларын және/немесе оған күтім жасау жөніндегі ұсынымдарды бұзуы
  • тауарды мақсатсыз пайдалану
  • тауарды бүлдіруге немесе жоюға бағытталған іс-әрекеттер, еңсерілмейтін күштің іс-әрекеттері

Сондай-ақ механикалық зақымдануы, дербес жөндеу немесе конструкцияны өзгерту іздері бар тауарға.

13. ТАУАРДЫ ҚАЙТАРУ

13.1. Клиент "Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы" ҚР Заңында көзделген тәртіппен және шарттарда тауардан бас тартуға құқылы.

13.2. Егер оның тауарлық түрі, тұтыну қасиеттері, пломбалары, жапсырмалары, сондай-ақ тауарды сатып алу фактісін растайтын құжат сақталған жағдайда, тиісті сападағы тауарды қайтару мүмкін болады.

13.3. Заңда және осы Шартта көзделген жағдайларда тауарды қайтару сайттың "Дүкендер" бөлімінде көрсетілген мекен-жайлар бойынша жүргізіледі.

13.4. Сатып алушы тиісті сападағы тауардан бас тартқан кезде Сатушы Сатып алушы тиісті талап қойған күннен бастап 10 күннен кешіктірмей қайтарылған тауарды Сатып алушыдан жеткізуге Сатушының шығыстарын қоспағанда, Сатушы оған Шартқа сәйкес төленген соманы қайтарады.

13.5. Осы тармақта көрсетілген ақшалай қаражатты қайтару тәсілін Сатушы және осы Шартта және ҚР заңнамасында көзделген ақшалай қаражатты қайтарудың өзге де жағдайларында пайдалана алады.

13.6. "ҚР "Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы " Заңының 30-бабының талаптары бойынша сапалы азық-түлік емес тауарды қайтарған немесе айырбастаған жағдайда, сапалы тауарды қайтару күшпен және/немесе Сатып алушының есебінен жүргізіледі, бұл ретте сатып алушы мұндай тауарды Сатушыға дейін жеткізу кезеңінде оның бүлінуіне дербес жауапты болады. Егер тауардың бүлінгені және/немесе бүлінгені және/немесе Сатушының кінәсінен емес тауардың сыртқы түрінің өзге де ақаулары/ластануы бар екені анықталса, Сатушының сатушының орналасқан жері бойынша тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы Заңға сәйкес сапалы тауарды қабылдаудан бас тартуға құқығы бар".

13.7."Сатып алушы "Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы" ҚР Заңында көзделген қайтарылған/айырбасталған жағдайларда Сатушыға дейін сапалы тауарды жөнелту алдында, басқалармен қатар, Сатушыға барлық тараптардан тауардың нақты фотосуреттерін жіберуге, содан кейін тауарды тасымалдау сәтінде оның сақталуын қамтамасыз ететін көліктік қаптамаға (картонға) өз бетінше буып-түюге, содан кейін тауарды тасымалдауға міндетті өнімнің нақты фотосуреттерін оралған түрде жіберуі керек. Сатып алушы көрсетілген шарттарды сақтамаған жағдайда және тауарды Сатып алушыдан Сатушыға дейін жеткізу кезеңінде қандай да бір бүліну салдарынан Сатып алушы Сатушының сыртқы түрі бүлінген/ластанған тауарды қабылдаудан бас тартуының барлық тәуекелдерін өзіне қабылдайды және зақымдалған тауарды тауардың орналасқан жерінен әкетуге міндеттенеді".

13.8. "Қазақстан Республикасының Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы Заңының 30-бабының 1-тармағы шеңберінде Сатушы, егер ол пайдаланылмаған болса, оның тауар түрі, тұтыну қасиеттері, пломбалары, жапсырмалары, сондай-ақ тауарды сатып алу фактісін растайтын құжат сақталса, тиісті сападағы азық-түлік емес тауарды айырбастауды немесе қайтаруды күнтізбелік он төрт күн ішінде қамтамасыз етуге міндетті.

Заңның жоғарыда аталған тармағының талаптарына сүйене отырып, егер тауарды Сатып алушы өзінің тікелей мақсаты бойынша пайдаланған болса, тіпті егер Сатып алушы берілген 14 (он төрт) күн ішінде қайтаруға өтініш білдірсе де, Сатушы тауарды қайтарудан бас тартуға құқылы".

14. БАСҚА ШАРТТАР

14.1. Сатып алушы мен Сатушы арасындағы қатынастарға Қазақстан Республикасының заңнамасы қолданылады.

14.2. Қажет болған жағдайда Сатушы мен Сатып алушы кез келген уақытта осы офертаның ережелеріне қайшы келмейтін жазбаша екі жақты келісім нысанында тауарды сатып алу-сату шартын ресімдеуге құқылы.

14.3. Сатып алушы тарапынан сұрақтар мен шағымдар туындаған жағдайда, ол мына телефон бойынша: 8 707 150 07 07 (Астана Қ. уақыты бойынша сағат 10:00-ден 19:00-ге дейін) немесе e-mail бойынша: zakaz@askona.kzжүгінуі керек

14.4. Осы шарт Сатып алушы осы офертаны акцептеген күннен бастап күшіне енеді және тараптар міндеттемелерді толық орындағанға дейін қолданылады.

14.5. Интернет-дүкен сайттағы тауар ұсынысын кеңейту және қысқарту, кез-келген тауарларды сатып алуға қол жетімділікті реттеу және кез-келген тауарларды өз қалауы бойынша сатуды уақытша тоқтату немесе тоқтату құқығын өзіне қалдырады.

15. САТУШЫНЫҢ МЕКЕН-ЖАЙЫ МЕН ДЕРЕКТЕМЕЛЕРІ

"Askona Life Kazakhstan (Аскона Лайф Қазақстан)" ЖШС

050004, Қазақстан Республикасы, Алматы қаласы, Бостандық ауданы, Марков көшесі, 26 үй​

Телефон: +7 (727) 344-08-61

БСН 191040028722

Р/С KZ956018771000966931(KZT), «Қазақстан Халық Банкі» АҚ БСК HSBKKZKX

Сіздің дербес деректеріңіздің құпиялылығы біз үшін маңызды

Біз cookie-файлдарын қарап шығу ыңғайлылығын жақсарту және сіз үшін ең жарамды жеке мазмұнды қамтамасыз ету үшін пайдаланамыз