0 салыстыру 0 таңдаулылар

Тапсырыстарды қабылдау және құрастыру

1. тауарды қабылдау сатушы өкілінің қатысуымен тапсырысты ашу және тексеру арқылы жүзеге асырылады.

2. Сатып алушы немесе сатып алушының өкілі тауарды қабылдаған кезде оны тауардың көрінетін зақымдануы/ақауларының анықталуын тексеруге және тауарды қабылдауға міндетті. Тауардың зақымдануы/ақаулары анықталған жағдайда Сатып алушы немесе оның өкілі тауар жүкқұжатында зақымданулар/ақаулар бар екенін көрсетеді. Тауардың көрінетін зақымдалуына/ақауларына ескертулерді көрсетпей, жүкқұжатқа қол қойған кезде Сатып алушы оларға бұдан әрі сілтеме жасауға құқылы емес.

3. сатып алушының, оның өкілінің немесе тасымалдаушының тауарды ашудан және тексеруден бас тартуға құқығы бар, бұл жағдайда бас тарту фактісі тауар жүкқұжатында көрсетіледі.

4. Сатып алушы тауарды қабылдау процесінде оның сапасына сәйкес келмеуі анықталған жағдайда оны қабылдаудан бас тартуға құқылы. Бас тарту туралы Сатып алушы тауар шот-фактурасына өз қолымен жазба жасайды. Қалған жағдайларда тауарды беру мерзімі басталғаннан кейін тауарды қабылдаудан бас тарту негізсіз болып табылады.

5. Сатып алушы тауарды қабылдау үшін тиісті жағдайларды қамтамасыз етеді, соның ішінде:

  • өкілдің жеке қатысуын немесе қатысуын қамтамасыз ету. Сатып алушы немесе өкіл Тапсырыс берушінің атына жеке куәлікті және/немесе төлемді 100% растайтын төлем құжатының түпнұсқасын ұсынады;
  • тауар сатып алушының кіреберісіне жүк автокөлігі үшін бос кірме жолдар болған жағдайда ғана жеткізіледі (жол жүру габариттері: ені 2,5 м, ұзындығы 8 м, биіктігі 3,5 м) және үйде нөмірлеу болған жағдайда ғана жеткізіледі. Күзетілетін аумаққа жүк автокөлігінің жол жүруін (кіруін) Сатып алушы күзет қызметімен алдын ала келісуі тиіс. Тауарды түсіру орны кіреберіске (үйге кіреберіске) дейін 15м -ден аспауы тиіс;
  • тауар габариттеріне есік ойықтарының мөлшерін қамтамасыз ету (үй – жайдағы кіреберіс және ішкі есіктер ойықтарының ені ені бойынша – кемінде 75 см, биіктігі бойынша - кемінде 190 см, кереуеттер мен матрацтардың үлгілері үшін жатын орынның ені 180 см-ден асатын  - ойықтың биіктігі тауардың енінен кемінде 180 см-ден асуы тиіс). 10см);
  • тауарды орналастыру орнына дейін габариттері бойынша еркін және жеткілікті өтуді қамтамасыз ету (үй-жай ішіндегі өтудің бос ені 105 см-ден кем болмауы тиіс). Тауарды тасымалдауға кедергі келтіретін заттарды жеткізу алдында алып тастау қажет;
  • тапсырысты рәсімдегенге дейін тауарды жеткізу мүмкіндігін анықтау үшін үй-жайдың техникалық сипаттамаларының сәйкес остігі туралы сатушыны хабардар ету;
  • жеткізілген тауарды жинау және орнату үшін қажетті аумақты алдын ала босатыңыз.
  • үй-жайдың қабырғаларына орнатуды қажет ететін тауар үшін (айналар, аспалы сөрелер және т.б.) Сатып алушы үй-жайда жасырын коммуникациялар мен сымдардың болуы туралы тауарды құрастыратын қызметкерлерді жазбаша ескертуге міндетті. Егер бұл шарт бұзылса, Сатып алушы тауарларды қабырғаға орнату кезінде осы коммуникациялар мен сымдардың кездейсоқ зақымдалуына дербес жауап береді.

6. Сатып алушы тауарды дұрыс қабылдауды қамтамасыз етпеген жағдайда, қайта жеткізу Сатып алушының есебінен Тараптар келіскен мерзімде жүргізіледі ( жеткізу бөлімін қараңыз)

7. есіктерді алу, кіреберіс жолдарды босату, қолда бар жиһазды және сатып алушының басқа да интерьер заттарын жылжыту, жинау/бөлшектеу, сатып алынған тауарды жинау үшін аумақты босату және өзге де осындай жұмыстар жөніндегі жұмыстар (қызметтер) осы Шартта көзделмеген.

құрастыру құны:

8.сатушы жеткізген күні корпустық жиһазды құрастырмайды. Корпустық жиһазды құрастыру күні сатып алушымен қосымша келісіледі және тауар сатып алушыға жеткізілген күннен кейін бір күннен ерте белгіленбейді. Корпустық жиһазды құрастыруды сатушы 1-ші тапсырыс сомасы 560 000 теңгеден асқан кезде сатып алушыға тауар жеткізілген күннен кейінгі күннен бастап, тараптар келіскен уақытта 10 жұмыс күні ішінде ғана тегін жүзеге асырады. 10 жұмыс күні өткеннен кейін корпустық жиһазды құрастыру сатып алушымен келісілген күні ақылы негізде, ақылы жеткізу және құрастыру құны сомасында жүргізіледі.

9.кереуеттерді, дивандарды құрастыруды сатушы 1-ші тапсырыс сомасы 560 000 теңгеден жоғары болған кезде тек жеткізу күні ғана тегін жүзеге асырады. Бұрын жеткізілген тауарды (кереуеттерді, дивандарды) құрастыру сатып алушымен келісілген күні ақылы негізде ақылы жеткізу және құрастыру құны сомасында жүргізіледі.

10. гарнитураны, жиынтықты, жиһаз жиынтығын құрастырудың жалпы құны әр жиһаз бұйымын құрастыру құнынан қалыптасады.

11.негіздерді құрастыру сатушы Тегін, тек жеткізу күні. Бұрын жеткізілген негізді жинау сатып алушымен келісілген күні ақылы негізде, ақылы жеткізу құны сомасында жүргізіледі.

12. сервис қызметі сатушыдан сатып алынбаған төсекке негіз орнатпайды.

13. егер тауарды жинау келісілген күні жүзеге асырылмаса, Сатып алушыдан тауарды жеткізу құны мөлшерінде қайта шығу үшін ақы алынады.

Өнім атауы тапсырыс беру кезінде  560000 тг дейін 560 001 теңгеден бастап тапсырыс беру кезінде құрастыру (арнайы кіретін кереуеттерден басқа. ұсыныстар)
төсек, диван, шкаф, витрина, дәретхана үстелі, бұрыштық бөлім 4 500 Тегін
Айна, тумбочка, банкет, текше, ілгіш 1 500 Тегін
Сіздің дербес деректеріңіздің құпиялылығы біз үшін маңызды

Біз cookie-файлдарын қарап шығу ыңғайлылығын жақсарту және сіз үшін ең жарамды жеке мазмұнды қамтамасыз ету үшін пайдаланамыз