0 салыстыру 0 таңдаулылар

Сыйлық сертификаттары

1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

1.1. Сыйлық сертификаты (бұдан әрі - Сертификат) - бұл сертификаттың номиналды құнына тең сомаға «KZ Sleep Market» ЖШС (КЗ Слип Маркет) (бұдан әрі-Компания) "Askona" дүкендер желісінде тауар немесе қызмет сатып алу құқығын куәландыратын құжат;

Сертификатта жеке нөмір, сатып алу күні және номиналды құнның белгілі бір мәні бар.

Сертификатты сатып алушы-сертификатты сату орнында өткізілетін тауарларға ақы төлеу есебінен сертификаттың номиналды құны мөлшерінде ақша қаражатын төлеген және мүддесінде сертификатты сатып алу жасалған Үшінші жеке тұлғаға тауарды таңдалған тауарға сертификат айырбастау арқылы алу құқығын берген жеке не заңды тұлға.

Сыйлық сертификатын ұстаушы-уақытша иеленуге сыйлық сертификатын алған және оны орындауға ұсынған жеке тұлға.

1.2. Сертификаттарды төлеу, алу және айырбастау қағидалары осы Ережемен реттеледі.

1.3. Сыйлық сертификаты атаулы емес. Сертификатты сатып алушы сертификатты үшінші тұлғаға беруге немесе басқа жолмен беруге құқылы. Компания сертификатты сатып алушы немесе үшінші тұлға кімге және қандай негізде беретіні үшін жауап бермейді.

1.4. Сыйлық сертификаты-бұл көпшілікке арналған ұсыныс. Осы ереже сертификаттарды пайдалана отырып, жария сатып алу-сату шартының елеулі талаптарын айқындайды.

Сертификатты сату кезінде Сатып алушыны осы Ережеде бекітілген сертификаттардың айналыс ережелерімен таныстыру жүргізіледі. Сертификатты сатып алу сертификатты сатып алушының осы Ережемен келісуін білдіреді.

1.5. Осы Ереже компанияның сайтында еркін қол жетімді: askona.kz, сондай-ақ "Askona"дүкендерінің сауда залдарында орналасқан.

1.6. Компания осы Ережеге өз қалауы бойынша өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады.

1.7. "Тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы" Қазақстан Республикасының 2010 жылғы 4 мамырдағы № 274-IV Заңының сертификаттарға, оларды сатып алуға және сатуға байланысты құқықтық қатынастарға арналған нормалары қолданылмайды.

2. СЫЙЛЫҚ СЕРТИФИКАТЫН САТЫП АЛУ ТӘРТІБІ

2.1. Сертификаттар ақылы негізде қолма-қол және/немесе қолма-қол ақшасыз есеп айырысу арқылы сатып алынады және сертификатты компаниядан тауарлар немесе қызметтер көрсету кезінде қолда бар тауарларды сатып алу үшін пайдаланылады.

2.2. Сертификатты сатып алушы сертификаттың номиналды құнына тең ақшалай қаражат сомасын компанияның кассасына енгізеді не қолма-қол ақшасыз тәртіппен сертификаттарды төлеуге ақшалай қаражатты компанияның есеп шотына аударады.

2.3. Сертификаттың номиналды құны осы сертификатты ұстаушының сертификатта көрсетілген сомаға тауар алу құқығын растайды.

2.4. Сертификаттың номиналы сертификатта көрсетілген. Айналысқа келесі номиналды құны бар сыйлық сертификаттары енгізілді: 10 000 теңге, 20 000 теңге, 30 000 теңге, 50  000 теңге, 100  000 теңге

2.5. Сертификатты сату кезінде Сатып алушыға жеке тұлғалар үшін тауарларды материалдық есепке алу және тұтынушылардың құқықтарын қорғау мақсатында фискалдық чек беріледі, сату кезінде заңды тұлғалар үшін сертификатты қабылдау-тапсыру актісі және қолма-қол төлеген жағдайда фискалдық чек беріледі.

2.6. Сертификат сатылған күні іске қосылады және егер сертификаттың өзінде өзгеше көрсетілмесе, сатып алынған сәттен бастап 12 (он екі) ай ішінде жарамды.

2.7. Сертификаттың қолданылу мерзімі ұзартылмайды.

2.8. Сертификат жоғалған/ұрланған/бүлінген жағдайда қалпына келтіруге жатпайды, ақша қаражаты қайтарылмайды.

2.9. Сертификат айырбастауға және қайтаруға жатпайды, өйткені оған "тұтынушылардың құқықтарын қорғау туралы"2010 жылғы 4 мамырдағы № 274-IV Қазақстан Республикасының заңы қолданылмайды.

2.10. Егер Сертификат оның қолданылу мерзімі ішінде іске асырылмаса, ол үшін төленген ақша қаражаты қайтарылуға жатпайды. Сертификаттағы ақша қалдығы қайтарылмайды.

2.11. Компания иесіне сертификатты жүзеге асырудан бас тартуы мүмкін, егер:

2.13.1. Иесі компанияның қызметтеріне ақы төлеу үшін Сертификат ұсынбаған немесе сертификатты қолдан жасау белгілері бар басқа құжатты ұсынған жоқ;

2.13.2. Сыйлық сертификатын ұстаушы іске асыру үшін жарамдылық мерзімі өткен сертификатты ұсынды;

2.13.3. Сыйлық сертификатының иесі оның нөмірін, номиналын және қорғаныс белгілерін оқи алмау дәрежесіне дейін зақымдалған сертификатты ұсынды.

2.13.4. Сыйлық сертификатын ұстаушы іске асыру үшін бұрын пайдаланылған сертификатты ұсынды.

3. СЫЙЛЫҚ СЕРТИФИКАТЫН ІСКЕ АСЫРУ

3.1. Сертификаттар франчайзингтік желіден басқа "Askona" желісінің барлық дүкендерінде іске асыруға қабылданады. Компания осы Ереженің шарттарына сәйкес тауарды компанияда сертификат ұсыну сәтінде қолда бар тауарлардан көрсетілген сертификатты ұсынған кез келген тұлғаға ұсынушының (сыйлық сертификатын ұстаушының) жеке басына және ұсынушының келесі шарттарда сертификат алу негіздеріне қарамастан беруге міндеттенеді:

·         сыйлық сертификатын кәмелетке толған заңды тұлға ұсынуы мүмкін;

·         сыйлық сертификатын кәмелетке толмаған адам тек ата-анасының бірімен (заңды өкілдерімен) бірге ұсына алады.

3.2. Сертификаттың барлық номиналды құны тауарды бір реттік және толық сатып алу кезінде қолданылады.

3.4. Қолма – қол ақша сертификатқа тек бір рет-оны сатып алған кезде енгізіледі.

3.5. Сыйлық сертификатын ұстаушы сертификаттың бүліну мүмкіндігіне байланысты сертификатты сатудың фискалдық чегін сақтауы керек.

3.6. Тауарларға (жұмыстарға, қызметтерге) сертификаттар айырбастау кезінде үш жағдай болуы мүмкін:

·         тауардың (жұмыстың, қызметтің) құны сертификаттың номиналына тең;

·         тауардың (жұмыстың, қызметтің) құны сертификат номиналынан жоғары;

·         тауардың (жұмыстың, қызметтің) құны сертификат номиналынан төмен.

3.7. Егер таңдалған тауарлардың жиынтық құны сертификатта көрсетілген номиналды құннан асып кеткен жағдайда, айырманы сыйлық сертификатын ұстаушы компанияның кассасына қолма-қол ақшамен және/немесе қолма-қол ақшасыз есеп айырысу нысанында қосымша төлейді.

3.8. Егер таңдалған тауарлардың (жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің) жиынтық құны сертификаттың номиналды құнынан аз болған жағдайда, пайда болған айырма сыйлық сертификатын ұстаушыға төленбейді.

3.9. Сертификатпен компанияның акцияларына қатысатын тауарларға ақы төлеуге жол беріледі.

3.10. Wallet бонустық ұпайлары сертификат сатып алушыға есептелмейді

3.11. Wallet бонустық ұпайлары сыйлық сертификатының иесіне келесі тәртіппен есептеледі (есептеу коэффициенттері өзгеруі мүмкін):

·         сатып алынған тауар құнының 5%  

3.12. Біржолғы сатып алу үшін бірнеше сертификаттарды жинақтауға рұқсат етіледі.

3.13. Компания өкілдерінің түпнұсқалығына күмән туындаған бүлінген сертификаттар немесе сертификаттар іске асыруға қабылданбайды.

4. ҚОСЫМША ШАРТТАР

4.1. Компания осы сыйлық сертификаттары туралы Ережеге кез келген уақытта біржақты тәртіппен кез келген өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады. Шарттардың өзгеруі туралы ақпарат компанияның сайтында орналастырылады және көпшілікке қол жетімді. Сыйлық сертификатын ұстаушы сертификаттың айналым ережелеріндегі өзгерістерді өз бетінше қадағалап отыруы керек.

4.2. Компания сертификатты рұқсатсыз пайдаланғаны үшін жауап бермейді, өйткені ол ұсынушы болып табылады және жеке куәлікті қажет етпейді.

4.3. Форс-мажорлық жағдайлар туындаған және осы сертификатқа байланысты іске асыру мүмкін болмаған жағдайда Компания жауапкершіліктен босатылады.

Сұрақтар қалды ма?

Оларды біздің кеңесшілерімізге кері байланыс формасы арқылы сұраңыз.
Біз сау ұйқы туралы бәрін білеміз!

Сіздің дербес деректеріңіздің құпиялылығы біз үшін маңызды

Біз cookie-файлдарын қарап шығу ыңғайлылығын жақсарту және сіз үшін ең жарамды жеке мазмұнды қамтамасыз ету үшін пайдаланамыз